Grăbiți-vă la înarmare

Au fost câteva decenii în care cursa înarmărilor se credea că va stoarce toate resursele țărilor care se luptau între ele la modul rece… pentru supremație militară. Da, e limpede că fac referire la războiul rece dus de cele două superputeri ale sfârșitului de secol douăzeci care se separaseră, în multe feluri, dar mai ales la nivel ideologic, adică al gândirii. Și ce imagine mai bună a separării decât cortina de fier?
Așa că cei doi președinți au început să schițeze tratative de limitare a înarmării la început, de echilibrare a puterii de foc mai pe urmă, iar când au realizat că această cursă ridicolă nu duce la nimic decât la cheltuieli inutile, au hotărât dezarmarea.
În fine, nu fac politică aici, nici măcar considerații pe teme militare, dar vreau să vorbesc totuși de o înarmare la care dacă ar alerga, și încă grăbiți cât mai mulți, am vedea o reală schimbare în lumea aceasta.
Continue reading Grăbiți-vă la înarmare